logo japoński słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.3 / 5
Liczba głosów:    3
 

Rzeczowniki

Japońskie rzeczowniki są nie odmieniają się przez liczby i nie posiadają rodzaju.

Liczba rzeczownika

Formę liczby mnogiej tworzy się poprzez:
- sufiksy liczby mnogiej -ra ら, , -tachi たち, używane najczęściej w odniesieniu do rzeczowników osobowych lub nazw własnych ludzi i przedmiotów personifikowanych

- reduplikację, zapisywaną najczęściej przez dodanie na końcu wyrazu
znaku reduplikacyjnego 々, np. hito ひと(człowiek), hitobito ひとびと々(ludzie)
lub rzadziej, przez powtórzenie danego znaku, np. ware われ(ja), wareware われわれ (my)

- użycie liczebników lub określeń typu kilka, wiele, np. sūnin no hito
すうにん の ひと(kilka osób), takusan no gakusei たくさんのがくせい(wielu uczniów).

Partykuły

Rolę podobną do odmiany rzeczownika przez przypadki w języku polskim pełnią tzw. partykuły dodawane na końcach wyrazów.

ha [wa] - określa temat
ga - określa podmiot
no - określa posiadacza przedmiotu lub cechy
wo [o] - określa dopełnienie
de - określa narzędzie, miejsce akcji
ni - kierunek działania
へ [e] - kierunek poruszania się
to - i, oraz
から kara - od, bo, ponieważ
まで made - do

Materiał powstał na podstawie: Japoński. Kurs podstawowy


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo